Uitvaartverzorging

Afscheid vorm geven

In mijn dagelijkse praktijk ervaar ik steeds opnieuw hoe belangrijk het is om op een betrokken manier dit werk te doen. Mensen willen gehoord en gezien worden in hun verdriet, woede, verbijstering of soms ook opluchting. Vanuit die gevoelens wordt een afscheid vorm gegeven. Een van mijn belangrijkste drijfveren in dit werk is dat die gevoelens tot hun recht komen. Verschillen in de manieren waarop mensen afscheid nemen. Dit heeft vooral te maken met leeftijd, levensstijl en geloof van degene die overleden is en van de naaste omgeving.

Gang van zaken bij een overlijden

Na een overlijden word ik gebeld door de nabestaanden met de vraag of ik de uitvaart kan regelen. Ik zal dan telefonisch een aantal gegevens noteren en met u een afspraak maken voor een regelgesprek. In dat gesprek zullen de verzorging en opbaring, de uitvaart en de rouwkaart aan de orde komen. Waar wordt de overledene opgebaard? Wilt u een begrafenis of een crematie? Waar, welke tijd, gaat er een kerkdienst aan vooraf? Wilt u dat er vooraf gelegenheid is om afscheid van de overledene te nemen? Belangrijk is dat alles duidelijk is besproken en ook de rouwkaart gedrukt kan worden.

De dagen voor de uitvaart

Natuurlijk hoeft niet alles in een keer besproken te worden. U zult na willen denken over hoe het afscheid vorm te geven, over rituelen, muziek, bloemen en welke woorden gebruikt gaan worden. Ingeval van een kerkdienst doet u een deel hiervan met de pastor of dominee. U zult merken dat u in de dagen na het overlijden naar het afscheid toegroeit, hoe moeilijk dat vaak ook is. Tevens verzorg ik de aangifte van overlijden. De officiële documenten, die nodig zijn voor de uitvaart, worden dan in orde gemaakt.

Ik houd gedurende deze dagen nauw contact met u. U kunt dan bij mij terecht met al uw vragen en ideeën. Ik denk met u mee en we zorgen er samen voor dat het afscheid zo wordt, dat u later kunt zeggen: “Ik heb het zo gewild en niet anders.”

uitvaartbegeleider
uitvaartverzorging